Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/a/4/a41410b1-fdf1-49d2-bf76-83857376025a/powerconsulting.sk/web/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/a/4/a41410b1-fdf1-49d2-bf76-83857376025a/powerconsulting.sk/web/wp-config.php on line 69
Individuálne konzultácie - Power Consulting
Individuálny koučing - executive coaching Bratislava

Business koučing

Koučing konzultácia je určená pre lídra, manažéra, zamestnanca alebo tím zamestnancov.

Je šitý na mieru a zameraný na zvyšovanie efektívnosti, výkonnosti a motivácie zamestnancov, potrebné zručnosti a kompetencie zamestnancov, tímovú spoluprácu, efektívnu komunikáciu, hľadanie riešení, riešenie konfliktov a pod.

Môže byť veľmi užitočný aj pre podnikateľov a začínajúcich podnikateľov.

V rámci konzultácie poskytujeme hĺbkovú analýzu potrieb v súlade s potrebami organizácie, následné stanovenie cieľov a vytvorenie stratégie na ich dosiahnutie. Spoločne identifikujeme prekážky (osobné aj pracovné), aby ich jednotlivec prekonal, lepšie sa cítil a mohol tak pracovať s väčším nasadením a motiváciou.

Pomôžeme vám rozhodnúť sa pre správny smer a posunúť vaše podnikanie na vyššiu úroveň.

Business koučing prebieha v individuálnej forme ako séria stretnutí. Počet stretnutí je vopred dohodnutý a pohybuje sa od jedného až po niekoľko desiatok (podľa tém a povahy požadovaných zmien). 

Stretnutia trvajú zvyčajne 45-60 minút a ich cieľ je stanovený na základe vašich potrieb a priebežne revidovaný podľa aktuálneho progresu. 

Executive koučing

Executive konzutácia je vhodná pre manažérov a lídrov všetkých úrovní, vrátane vrcholových pozícií, ktorí hľadajú osobný a líderský rozvoj.

Je zameraný na posilnenie sebadôvery, rozvoj zručností a prácu s postojmi ovplyvňujúcimi prežívanie, správanie a výkon.

Pomôžeme vám spoznať svoje prednosti role lídra, posilniť svoje zručnosti, získať nadhľad nad náročnými situáciami a prehĺbiť váš vplyv a dôveru svojho tímu.

Na tieto účely môže byť v úvode využitý aj prieskum 360° spätnej väzby (online alebo osobne) alebo osobnostná diagnostika GPOP mapujúca  silné a rozvojové oblasti jednotlivcov.

Executive koučing prebieha v individuálnej forme ako séria stretnutí. Počet stretnutí je vopred dohodnutý a pohybuje sa od jedného až po niekoľko desiatok (podľa tém a povahy požadovaných zmien). 

Stretnutia trvajú zvyčajne 60-90 minút a ich cieľ je stanovený na základe vašich potrieb a priebežne revidovaný podľa aktuálneho progresu. 

Tieňovanie

Technika tieňovania je komplexným procesom, ktorý zahŕňa súčinnosť medzi zamestnávateľom a podriadenými za účelom plynulej adaptácie nových spolupracovníkov.

Druhým prípadom tieňovania je školenie medzi spolupracovníkmi. Dôjsť k nemu môže napríklad v prípade povýšenia, zmeny pracovnej funkcie, či dočasnom zastupovaní iných kolegov. 

Pomôžeme vám zabezpečiť adaptáciu pomocou tieňovania tak, aby si vaši zamestnanci osvojili procesy a fungovanie medzi jednotlivými firemnými oddeleniami.

V rámci adaptácie sa tieňovanie môže stať užitočným nástrojom aj pri fúziách a akvizíciách iných podnikov, kedy sa jedna časť organizačnej štruktúry musí prispôsobiť podmienkam a pravidlám druhej časti. 

Dĺžku určujeme za ideálnych podmienok tak, aby vám nenarušila existujúci pracovný režim a nevytvorila nadbytočné množstvo nových pracovných úloh vašich zamestnancov.