Power Consulting

je upratovač, čistič a renovátor personálnych otázok v spoločnostiach.

Rezervovať konzultáciu
Power Consulting ikona

Koučovať a neustále vzdelávať personál vo firme je dôležité. Účinok týchto investícií sa významne zvýši, keď ich cielime správnym ľuďom na správnom mieste.

Ing. Tomáš Langermann, ACC

Founder & CEO of Power Coaching

Trápi vašu firmu niektorý z typických scenárov a chorôb?

[fusion_faq filters=““ featured_image=““ cats_slug=“scenare“ exclude_cats=““ orderby=“modified“ order=“DESC“ type=““ boxed_mode=““ border_size=““ border_color=“#303030″ background_color=“#303030″ hover_color=“#424242″ divider_line=““ title_font_size=““ icon_size=““ icon_color=“#ff3c26″ icon_boxed_mode=“no“ icon_box_color=“#ffffff“ icon_alignment=““ toggle_hover_accent_color=“#ff3c26″ hide_on_mobile=“small-visibility,medium-visibility,large-visibility“ class=““ id=““ /]

Čo hovoria naši klienti:

„Všeobecný rozhľad koučov tejto spoločnosti je výhodou, ktorá spúšťa a akceleruje jednotlivé kroky na dosiahnutie cieľov ale aj ďalšie aha momenty.“

Martin Suchy

Manager Business Unit v spoločnosti Vertiv Co

„Profesionáli s veľkým srdcom na správnom mieste. Musím vyzdvihnúť ich odbornosť, dlhoročné skúsenosti a nadšenie – učíme sa od najlepších.“

Tatiana Kucharičová

Co-founder and co-owner at MAGNUM Real

client 6

“Od zahájenia spolupráce som významne odľahčený od množstva problémov, inríg a žabomyších vojen medzi pracovníkmi. Konečne sa sústredím na to podstatné”

Matúš Langermann

Executive manager at Delta Defence

Čo všetko vieme merať?

Kto pracuje veľa a dlho, neznamená, že aj veľa urobí. Ešte aj rýchlosť práce a výsledkovosť sú tiež nezávislé parametre. Meriame VYŤAŽENOSŤ pracovníkov a prostriedkov a EFEKTIVITU vo vzťahu k vynaloženému času a samozrejme k vynaloženým financiám.

Chybovosť, reklamácie, zmätkovosť, nesprávne rozhodnutia. Meriame v parametroch početnosti i relevantnosti (závažnosti). Meranie kvalifikačných a osobnostných predpokladov vzhľadom na pracovnú pozíciu.

Schopnosti osvojovať si nové zručnosti, prispôsobovať sa zmenám, učiť sa nové veci, schopnosť vynikať.

Test IQ, Meranie získaných vedomostí, Meranie pamäte, Kognitívne skreslenie, Kritické myslenie, Miera podliehania psychologickým efektom žiadúcim aj nežiadúcim.

Meranie subjektívneho vnímania spokojnosti so sebou, s pracovným prostredím, naplnenosti ambícií.

Univerzálne motivačné faktory poznáme. Tieto merania odhaľujú individuálne motivačné faktory a ich obsadenie v pracovnom tíme.

Analýza GPOP, Jungova analýza, Freudova analýza, Statusový model, Langermamm analýza a ďalšie

Dusno v kolektíve poznáme. Toto meranie odhaľuje skryté problémy, skryté konflikty.

Team work discussion
Ing. Tomáš Langermann, ACC

Konzultant expert

Prvá pomoc pre ozdravné procesy vo firme

Pomoc pri nepríjemných a odkladaných úkonoch

+421 948 168 011

Ste pripravení, svoj biznis po kríze opäť rozbehnúť?

Počas krízy sme prežili ťažký zápas. Kľúčovým faktorom je, že nastala zmena, ktorú si musíme pripustiť. No tak, ako mnoho príležitostí odišlo, prišlo aj mnoho ďalších, nových. Aké sú tie vaše, vám pomôžeme nie len zistiť, ale aj ako ich efektívne môžete využiť.

Pravidelné diagnostikovanie stavu podniku, identifikácia dopadu krízy na podnik a jej hodnotenie, návrh opatrení v prípade nežiadúcej situácie, kontrola týchto opatrení, ozdravné opatrenia, preventívne opatrenia, vzdelávacie procesy.

Nezostávajte v tom sami. Pomôžeme vám vytvoriť krízový tím z ľudí, ktorí sú „zvonku“ (napr. partneri, ktorí nie sú v operatíve a vedia mať správny nadhľad) a z ľudí, ktorí sú „na bojisku“ (najmä zamestnanci, ktorí sú day-to-day s klientmi). Vytvoríme opatrenia tak, aby ste vždy mali zladené všetky pohľady.

Používame efektívne metódy prognózovania, štatistické techniky (analýza trendov a cyklov, korelačná analýza, matematické modely), subjektívne techniky, SWOT analýza, metódy časových trendov, finančné analýzy a iné.

Nájdeme najvhodnejší spôsob, aký váš podnik momentálne potrebuje a tiež príležitosť, z ktorej môžete maximálne vyťažiť.  Často sa mení manažment podniku, štýl riadiacej práce a metódy kontroly. Podnik má množstvo stratových ohnísk, ktorých sa potrebuje zbaviť; v podniku ostáva iba zdravé jadro, ktoré neprodukuje stratu. Tiež môžeme použiť transformáciu, pri ktorej sa podnik mení na inú právnu formu alebo rozdeľuje na viacero podnikov. Poprípade existuje spôsob záchrany – fúzia, keď podnik v úpadku splýva s ďalším podnikom.

Konzultácie. Prvé výsledky sa budujú v tejto fáze.

Biznis Konzultácie

Odborná porada a odpovede skúseného konzultanta na otázky manažéra, prípadne podrobnejšie objasnenie ťažších partií z príslušnej problematiky, obvykle: HR, marketing, politika, financie, účtovníctvo.

Biznis Koučing

Málokto iný, ako práve kouč, dokáže klásť otázky tak, aby v človeku otvoril slepé miesta a prebudil nové uvedomenia.
Koučing je kalalyzátorom rastu, koučovanie dnes nie je otázkou: či áno?, pokiaľ si firma chce udržať svoje talenty.

Biznis Mentoring

Mentor pôsobí ako sprievodca v podnikovej problematike a pomáha tak mentorovanému nájsť správny smer či riešenie, odovzdáva znalosti a skúsenosti. Tie neustále nadobúdame porovnávaním činností, ktoré fungujú a ktoré nie. Mentoringy realizujeme obvykle v prostredí klienta.

Hľadáte naše ďalšie služby?

Power Coaching

Audit.

Kritické skúmanie činností, priebehu, situácií vznikajúcich vo firme, kt. sa spravidla opiera o stanovené a odporúčané normy. Je vykonávané prostredníctvom preštudovania, kontroly či overovaní.  Tento poznatok vedie k výsledku, že audítor zostaví na konci audítorskej práce písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoj názor, stanovisko, záver alebo odporúčania či opatrenia, ktoré treba prijať

dôsledný audit je základ účinného progresu

zahŕňa

 • Určenie očakávaní od auditu

 • Dohoda o kritériách auditu

 • Zhromažďovanie dát

 • Kompletný rozbor firmy

 • Analýza nazbieraných dát

 • Komplexná správa z auditu

 • Návrh odporúčaní a nápravy

Poďme sa na to pozrieť

Čoskoro vám odpovieme a sme v kontakte

Manažér KOUČOM.

Zvýšte si kvalifikáciu, posuňte sa v rámci vlastného sebarozvoja a posuniete vpred aj celú spoločnosť! Koučing je známy manažérsky nástroj, avšak len máloktorý manažér ho dokáže uplatniť adekvátnym spôsobom tak, aby mu priniesol žiadaný výsledok. Absolvujte náš 12-dňový akreditovaný a certifikovaný výcvik v koučingu KOUČ104 hod., kde sa tento nástroj naučíte dokonale využívať.

Kurz KOUČ104 hodín

je vhodný

 • Pre osoby vo vedúcich pozíciách

 • Pre riaditeľov

 • Pre manažérov

 • HR špecialistov

 • Živnostníkov a obchodníkov

 • Personalistov

 • Zamestnancov

Viac o kurze KOUČ104

Z vynikajúcich koučov sa stanú úspešní manažéri oddaných a motivovaných tímov.

HR systémy

 • Systémy pre ľudské zdroje

Tieto atribúty HR systémov ladíme. Nefunkčné utlmujeme a zavádzame tie, čo fungujú na dnešnú dobu.

Peniaze nie sú zlé ani dobré. Treba vedieť, že na zvýšenie odmeny sa zvyká ľahko, dopamín sa neudrží dlho a čoskoro sa nová vyššia odmena stáva novým štandardom. Odmeňovacím systémom venujeme veľa pozornosti.

Existuje niekoľko druhov motivácií. Každá pôsobí inak a niektoré preceňované dnes nefungujú vôbec.

Nie každý chce rásť po rebríčku a mal by na to, Sú aj takí, ktorí by chceli a nemajú nato. No a my máme na to riešenia.

Vzdelávanie je dnes už povinná jazda. Môžme hlavy loviť draho inde, pretiahneme iba tie menej lojálne, alebo si vychováme vlastné šikovné hlavičky. Spomeňte si na svojho najlepšieho učiteľa, ako vás ovplyvnil, a s akou úctou aj po mnohých rokoch k nemu vzhliadate? Tento efekt aplikujeme. A samozrejme mnohé iné.

Generácia Z dnes preferuje dobrý kolektív a zmysluplnosť práce pred napríklad mzdou. Teambuildingy robíme novátorským: tímovým koučingom.

Od nášho klienta: V našom firemnom životopise sme zaznamenali rázový skok v produktivite, keď sme sa presťahovali z domovej polyfunkcie do bussiness lokality s príjemným a funkčným priestorom s nápaditými prvkami. Pracovníci tu radi trávili čas, radi k nám chodili klienti. Malo to nad očakávanie pozitívny dopad.

Konzultovať

Poďme zrýchliť rast Vášho podniku

Rezervovať konzultáciu