LektorMgr. Silvia Langermann, PhD. PCC.

KOUČ 104 │ Akreditovaný výcvik v koučingu

Akreditovaný kurz KOUČ104 hodín ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu. Koučing je známy manažérsky nástroj, no vedeli ste, že len máloktorý manažér ho dokáže uplatniť adekvátnym spôsobom tak, aby mu priniesol želaný výsledok? Poďte k nim patriť!

Počas 12-dňového výcviku v koučingu sa tento nástroj naučíte dokonale ovládať.  

Zvýšite si kvalifikáciu, posuniete sa v rámci vlastného sebarozvoja a dostanete vašu spoločnosť tam, kde ju chcete mať. Okrem toho získate certifikát, podporíme vás k získaniu medzinárodných titulov a budeme vás sprevádzať na celej vašej ďalšej ceste koučingu.


ČO VŠETKO VÝCVIKOM NADOBUDNETE:

 • Prax v life, business, executive a tímovom koučingu
 • Schopnosť pozrieť sa na situáciu z viacerých uhlov pohľadu
 • Zručnosti v kladení otázok, ktoré vedú k najlepším riešeniam pre jednotlivca či spoločnosť
 • Schopnosť komunikovať efektívne a presvedčiť na základe dôvery
 • Strategické myslenie
 • Schopnosť definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy
 • Schopnosť využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti vašich podriadených či spolupracovníkov
 • Schopnosť využívať 8 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu
 • Schopnosť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia (aplikovateľné aj pri prijímaní zamestnancov do spoločnosti)
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenie sebareflexie
 • Uvedomenia, ktoré budete schopní aplikovať v každej oblasti vášho života

OBSAH VÝCVIKU KOUČ 104 HODÍN:
Výcvik tvorí 70% prax a 30% teória

 • Rozdielne školy koučingu
 • Solution focuse koučing a Self koučing
 • Cieľ koučingu – pozitívny, aktívny, etický
 • Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /8 kompetencií kouča/
 • Aplikácia koučingu v rôznych profesiách
 • Praktické ukážky koučingu
 • Koučingový proces a techniky efektívnej komunikácie
 • Koučingový rozhovor a silné otázky
 • Aktívny a pasívny jazyk
 • Komunikačné kanály
 • Univerzálne otázky
 • Jednoduché a pokročilé metódy na individuálny koučing
 • Základné metódy pre business koučing
 • Proces kontroly a zodpovednosť kouča
 • Samotné koučovanie s prítomnosťou kouča

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ:

 • Pre všetkých, ktorí chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou
 • Pre všetkých, ktorí chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC)
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší…
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja

ČO ZAHŔŇA KOMPLETNÝ BALÍK:

 • Certifikát o absolvovaní kurzu akreditovaného ICF s možnosťou získania medzinárodných certifikátov /napr. ACC, PCC, MCC/
 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
 • Certifikát Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.
 • Používanie loga ACPC (Approved Coach by Power Coaching) k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
 • Členstvo v klube absolventov ACPC KOUČ vrátane členských výhod
 • 10 mentoringov v hodnote 1200 € s platnosťou 12 mesiacov od skončenia kurzu ZDARMA
 • Príprava na certifikáciu ACC /usmernenie pri vypracovaní žiadosti + príprava na test/
 • Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku
 • 10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching
 • Učebný materiál

Kurz stanovený v tomto termíne sa bude školiť prezenčne aj online zároveň. Kurz je špecificky rozdelený do jednotlivých etáp počas 12 dní, pričom posledný deň uzatvárame záverečnou skúškou.

TEŠÍME SA NA VÁS! (Budúcich koučov)

Pre záujem nás pokojne kontaktujte 
Tel.: +421 948 168 011
E-mail: info@powercoaching.sk